niedziela, 13 lipca 2014

W każdym budynku użyteczności publicznej powinny być przynajmniej dwie gaśnice

Zasady i przepisy BHP wyraźnie mówią, że w każdym budynku użyteczności publicznej, niezależnie od jego przeznaczenia, powinny znajdować się gaśnice. To, czy będą to małe czy duże gaśnice zależy od tego, czy dany budynek jest mały czy duży i jaką spełnia funkcję. Zasadniczo, gaśnice to urządzenia, które maja przeciwdziałać pożarowi i służą do jego ugaszenia.
Wydobywa się z nich biała plama, która gasi ogień. Wszystkie tego typu urządzenia są czerwone i mają określony kształt oraz określone nadruki na butli. Nadruki pokazują, jak prawidłowo obchodzić się z urządzeniem, co z nim zrobić po wykorzystaniu i w jakich warunkach przechowywać.
Jest to ustandaryzowany kolor czerwony, kształt butelki i konkretne nadruki dla całej Unii. Spełniają określone wymogi bezpieczeństwa. Również w całej Unii jest wyraźnie określone, w jakich warunkach powinny być trzymane omawiane urządzenia. Przede wszystkim powinny być schowane w specjalnej, przeszkoleni gablocie i umocowane wewnątrz dwiema okrągłymi obręczami, podtrzymującymi urządzenie. Gabloty dostosowane są do wielkości urządzenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz