sobota, 6 września 2014

Przepisy BHP

W każdej większej firmie, sporządzone są różnego rodzaju plany, na wypadek pożaru, czy też innych zagrożeń. Przepisy BHP, mówią jak powinno się postępować w takich przypadkach. Na ścianach należy umieścić odpowiednie instrukcje ewakuacyjne.

Na drzwiach czy klatkach schodowych, powinny się znajdować odpowiednie strzałki. Zazwyczaj wyznacza się również odpowiednie osoby, które będą odpowiedzialne za koordynację ewakuacji, czy też zawiadomienia odpowiednich służb.

Trzeba zadbać o rozmieszczenie w budynkach gaśnic, koców gaśniczych, czy też innych środków. Odpowiednie przepisy BHP, mogą również określać szerokość różnego rodzaju przejść, wejść na klatki schodowych jak również innych rzeczy. Trzeba także określić jakie gaśnice rozmieścić, w zależności od zagrożeń jakie mogłyby wystąpić, w danym budynku.

W niektórych zakładach, konieczne będzie użycie gaśnic proszkowych, gdzie wystąpi zagrożenie przy urządzeniach elektrycznych, gdzie nie będzie można użyć tradycyjnej gaśnicy, co może skończyć się zwarciem. Dlatego też osoba odpowiedzialna za przepisy BHP, musi dokładnie przestudiować wszystkie zagrożenia.

Więcej informacji z zakresu BHP znajdziesz tutaj