sobota, 26 lipca 2014

Kto powinien przeprowadzać szkolenia BHP

Często możemy się spotkać z tym, że pracodawcy oszczędzają na szkoleniach BHP. Warto jednakże zaznaczyć, że jeśli szkolenie takie nie zostanie poprawnie przeprowadzone to narażamy zdrowie, a czasem nawet życie pracowników. Kto więc powinien przeprowadzać takie szkolenia, aby były zgodne z prawem i dawały jak największe bezpieczeństwo zatrudnianym osobom?
Powinien być to inspektor BHP z odpowiednimi uprawnieniami. Osoba taka jest przygotowana do przeprowadzania tego typu szkoleń, ale jednocześnie zna prawo pracy i wie, jakie wymagania stawia ono przed pracodawcami. Na rynku możemy spotkać coraz więcej firm oferujących tego typu szkolenia.
Są one nastawione na ułatwianie życia pracodawcom i dlatego też możemy skorzystać zarówno ze szkoleń otwartych jak i przygotowanych specjalnie na życzenie naszej firmy. Osoby prowadzące takie szkolenia posiadają uprawnienia, dzięki czemu każdy pracownik będzie mógł dowiedzieć się jak bezpiecznie wykonywać powierzone mu zadanie. Trzeba, więc zapewnić każdemu pracownikowi dostęp do takiego szkolenia.

niedziela, 13 lipca 2014

W każdym budynku użyteczności publicznej powinny być przynajmniej dwie gaśnice

Zasady i przepisy BHP wyraźnie mówią, że w każdym budynku użyteczności publicznej, niezależnie od jego przeznaczenia, powinny znajdować się gaśnice. To, czy będą to małe czy duże gaśnice zależy od tego, czy dany budynek jest mały czy duży i jaką spełnia funkcję. Zasadniczo, gaśnice to urządzenia, które maja przeciwdziałać pożarowi i służą do jego ugaszenia.
Wydobywa się z nich biała plama, która gasi ogień. Wszystkie tego typu urządzenia są czerwone i mają określony kształt oraz określone nadruki na butli. Nadruki pokazują, jak prawidłowo obchodzić się z urządzeniem, co z nim zrobić po wykorzystaniu i w jakich warunkach przechowywać.
Jest to ustandaryzowany kolor czerwony, kształt butelki i konkretne nadruki dla całej Unii. Spełniają określone wymogi bezpieczeństwa. Również w całej Unii jest wyraźnie określone, w jakich warunkach powinny być trzymane omawiane urządzenia. Przede wszystkim powinny być schowane w specjalnej, przeszkoleni gablocie i umocowane wewnątrz dwiema okrągłymi obręczami, podtrzymującymi urządzenie. Gabloty dostosowane są do wielkości urządzenia.